WE ARE HIRING – JOIN OUR TEAM

AVAILABLE POSITIONS

CLICKSYS SÖKER PHP UTVECKLARE

Bli en del av vårt dream team!

Är du en duktig PHP systemutvecklare och vill vara med att bygga framtidens digitala kommunikationslösningar samt jobba med andra spännande projekt?[

Vi är ClickSys

ClickSys är ett svenskt företag som är specialister på att ta fram kompletta digitala tjänster och lösningar som skapar bättre förutsättningar för retail, omni-channel och offentlig miljö.

ClickSys har många års erfarenhet av att utveckla mjuk- och hårdvara för att digitalisera fysiska miljöer. Med egen utveckling, teknik- och supportpersonal kan vi erbjuda helhetslösningar där hårdvara och mjukvara går hand i hand och där kunderna alltid får bästa service. ClickSys är ett företag som arbetar mycket kundnära och lösningsorienterat och strävar efter att överträffa kundernas förväntningar.

Vi har kontor i Stockholm och Borås och söker en PHP utvecklare. Antingen till vårt Boråskontor tillsammans med våra andra utvecklare eller till vårt Stockholmskontor. Platsen tillsätts så snart som möjligt.

Spana in mer vad vi erbjuder på www.clicksys.se

Därför vill du jobba hos ClickSys

Hos oss på ClickSys jobbar vi i en kreativ arbetsmiljö och är ett skönt gäng som har en can-do attityd. Vi erbjuder stora karriärmöjligheter och personlig utveckling i en kultur som uppmuntrar nytänkande, kreativitet och lärande, liksom eget ansvar. ClickSys är ett entreprenörsdrivet företag i ständig utveckling där varje enskild medarbetare gör skillnad.

Vi växer och behöver utöka vårt team för att kunna fortsätta hålla hög service.

Om tjänsten

I rollen som PHP utvecklare kommer du jobba i ett mindre team i Borås eller Stockholm som jobbar både med interna och externa projekt. Du kommer ansvara för och ta fram nya/förbättra tekniska lösningar som i sin tur ligger till grund för tjänsteleverans mot kund. Du kommer arbeta efter deadlines och säkerställa god utveckling och testning av funktionalitet.

För att trivas i rollen behöver du:

 • Bra kunskap om PHP5/PHP7
 • Tidigare arbetat med PHP ramverk som CakePHP, Symfony, Laravel eller Zend
 • Bred kunskap om SQL och NoSQL databaser; MySQL (Percona/MariaDB), SQlite, ElasticSearch
 • Kunskap av tester (PHPUnit), testdriven utveckling och kontinuerlig integration
 • Erfarenheter av utveckla backend system och tillhandahålla REST APIs
 • Erfarenheter av git
 • Kunskaper om IT-säkerhet

Personliga egenskaper

Då vi jobbar i mindre team ser vi gärna att du är en kommunikativ och tekniskt driven teamplayer med en can-do attityd. Vi ser även att du kan arbeta i projektform och kan både leda och driva mindre projekt vilket kräver att du är ansvarsfull och kan hålla deadlines. Svenska och engelska flytande i tal och skrift är viktigt för oss.

Övrig information

Antal tjänster: 1
Start: Så snart som möjligt
Plats: Stockholm/Borås
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt ök.

Är du en av oss?

Maila ditt CV och personligt brev till [email protected] så hör vi av oss så snart vi kan! Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående, då vi gör ett löpande urval av ansökningarna. Ange referensnr 503. Bifogad bild uppmuntras.

Vid frågor går det bra att maila oss på [email protected]

CLICKSYS IS LOOKING FOR A PHP DEVELOPER

Join our dream-team!

Are you talented PHP developer and want to build the future of digital communication and work with other exciting projects, join us.

We are ClickSys

ClickSys is a Swedish company that specializes in developing complete digital services and solutions that create better conditions for retail, omni-channel and public spaces.

ClickSys has many years of experience in developing software and hardware to digitize physical environments. With its own development, technical and support staff, we can offer complete solutions where the hardware and software go hand in hand and where customers always receive the best service. ClickSys is a company that works very customer-oriented and solution-oriented and strive to exceed customer expectations.

We are now looking for two PHP developers to join our team in our Stockholm and Borås office who will work along with our other developers. The place to start as soon as possible.

Check out more on www.clicksys.se

Why work at ClickSys

ClickSys offer a creative work environment with a team that has a can-do attitude. We offer challenging career opportunities and personal development in a culture that encourages innovation, creativity and learning, as well as own responsibility. ClickSys is an entrepreneurial company in constant evolution, where every employee makes a difference.

We are growing and need to expand our team to be able to continue to maintain high service.

About the job

We are now looking for a PHP developer to join our team in the Stockholm or Borås office. The position starts as soon as possible.

In the role as a PHP developer you will build automation services and tools to ensure that our users continue to have a great experience using ClickSys. You will collaborate on testing and improving quality in a dynamic and agile environment.

To succeed in the role you will need:

 • Good knowledge of PHP5 / PHP7
 • Worked previously with PHP tools such as CakePHP, Symfony, Zend or Laravel
 • Broad knowledge of SQL and NoSQL databases; MySQL (Percona/MariaDB), SQlite, ElasticSearch
 • Knowledge of tests (PHPUnit), test-driven development and continuous integration
 • Experience of developing backend systems and provide REST APIs
 • Experience of git
 • Knowledge of IT security

Desired Profile

We prefer that you are a communicative and technologically-driven team player with a can-do attitude. We also see that you can work on a project basis, and can both lead and manage small projects which require you to be responsible and meet deadlines. Swedish and English in speech and writing are important to us.

Other information

Number of positions: 1
Start: As soon as possible
Location: Stockholm/Borås
Scope: Full-time
Salary: Negotiable

Are you the one we are looking for?

E-Mail your resume and cover letter to [email protected], we will contact you as soon as possible! We recommend that you submit your application immediately as we make a continuous selection of applications. Enter the reference number 503. Attached image is encouraged.

For questions do not hesitate to email us at [email protected]